11.12.2016

Európska akadémia pre environmentálnu medicínu (EUROPAEM): “EMF Guideline 2016” pre prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení, súvisiacich s elektromagne­tickými poľami. Nové, priekopnícke smernice pre expozície elektromagnetickým poliam veľmi nízkych frekvencií a rádiových frekvencií, ktoré na základe výskumov posledných rokov vypracovalo 15 autorov medicínskej vedeckej obce, medzi nimi aj slovenská autorita, doc. I. Belyaev, Dr.Sc.,. vedúci laboratória rádiobiológie na Ústave experimentálnej onkológie SAV. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111 https://europaem.eu/…ideline-2016