15.5.2015

Rádio Regina: Klub komunálnej politiky – „Vysielače v obytných zónach“

Téma: Telekomunikačné vysielače v obývaných zónach. Ako vplýva nimi produkované elektromagnetické pole na ľudí, žijúcich v ich susedstve? Čo o ňom hovorí legislatíva? Kde môžu operátory stavať vysielače a kto všetko sa k povoleniu takejto stavby môže vyjadriť? Je potrebná zákonná regulácia telekomunikačných vysielačov? A aké sú riešenia stretu „Technológia verzus obavy o zdravie“ v praxi.

Hostia: Štúdio KE: Judita Čechová Z občianskej iniciatívy za reguláciu vysielačov Štúdiou BA: Ivan Balaj

V relácii zazneli aj nahrané stanoviská ministerstva zdravotníctva a dopravy, Orange, T-Com

Záznam relácie je k dispozícii tu: http://www.rtvs.sk/…11375/211416