2.1.2018

Regulácia vysielačov nielen v Prešove, správy STV1 2.1.2018: https://www.rtvs.sk/…12957/144846

Rádiožurnál (2.min.28.sek.): http://www.rtvs.sk/…/1123/818960