22.4.2020

Koronavírus a 5G: žiaden výskum nepotvrdil spojitosť medzi frekvenciami 5G a koronavírusom. Výskum však potvrdil oslabenie imunitného systému v súvislosti s neionizujúcim mikrovlnným žiarením, ktoré používajú mobilné telefóny a BTS stanice. Viac v článku: Corona 5G