28.3.2019

ÚSTAVNÝ SÚD SR SA POSTAVIL NA STRANU BEŽNÉHO ČLOVEKA a rozhodol, že účastníkom konania je každý koho práva a záujmy môžu byť rozhodnutím stavebného úradu dotknuté. Ústavný súd tak definitívne potvrdil, že úrady nemožu vylúčiť obyvateľov z konaní pri povoľovaní vysielačov v blízkosti ich obydlí. Správy STV 26.3.2019 https://www.rtvs.sk/…14028/183155#377

ÚSTAVNÝ SÚD SR ROZHODOL: Pri povoľovaní vysielačov odteraz nemôžu úrady ignorovať ľudí, ak sa zaujímajú a chcú vyjadriť k veciam, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Rozhodnutie Ústavného súdu SR je jednoznačne a presvedčivo odôvodnené a môže slúžiť ako interpretačný návod pre takéto prípady v budúcnosti. Prešovský večerník 21.3.2019 Pre­šovský večerník 2019 03 21