28.5.2015

New York, 11.5.2015 Viac ako 190 vedcov z 38 krajín sveta vyzvalo Organizáciu Spojených národov, členské štáty OSN a Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) s požiadavkou, aby prijali viac ochranných smerníc pre expozície elektromagnetických polí (EMP) z bezdrôtových technológií a postavili sa tvárou v tvár množiacim sa dôkazom rizík pre ľudí, faunu a flóru. Tieto expozície sú rýchlo rastúcou formou znečisťovania životného prostredia na celom svete. Vedci, ktorí sa podpísali pod výzvu, publikovali za posledné roky viac ako 2000 hodnotných dokladov výskumu o negatívnych účinkoch elektromagnetických polí na naše zdravie.

Krátke 3 min. video k tomu: https://vimeo.com/123468632