8.3.2016

Na bratislavskej Kolibe zo dňa na deň vyrástol približne dvadsať metrov vysoký zosilňovač signálu mobilného operátora. Stalo sa tak bez súhlasu majiteľov susedných pozemkov, ktorí neboli úradmi prizvaní ako účastníci stavebného konania.

Mobilný operátor v televíznom vyhlásení „zabudol“ uviesť, od akej vzdialenosti od nového vysielača je jeho tvrdenie pravdivé. Vzdialenosť veže na Kamzíku od novopostaveného stožiara je 2.25 km. Intenzita elektromagnetického poľa E klesá priamo úmerne so vzdialenosťou a výkonová hustota žiarivého toku S so štvorcom vzdialenosť od zdroja žiarenia. Pri exaktných výpočtoch by jednoznačne vyplynulo, že intenzita poľa od nového vysielača pre najbližšie domy bude 10 násobne vyššia ako je pole z vysielačov na Kamziku. Výkonová hustota žiarivého toku S pre blízke domy bude cca 100 násobne vyššia.

http://www.ta3.com/…ysielac.html