9.2.2015

Návrh na obstaranie zmien v územnom pláne mesta Prešov zo dňa 3.2.2015:
 http://www.presov.sk/…a_presov.pdf