India

Najvyšší súd v Indii nariadil, aby bol vysielač pre mobilné technológie vyradený z prevádzky; a to do siedmych dní od vydania rozhodnutia. Súd tak uznal tvrdenie žalobcu, že žiarenie vydávané vysielačom mu spôsobilo rakovinu. Harish Chand Tiwari bol ožarovaný po dobu 14 rokov vysielačom umiestneným v blízkom susedstve, čo u neho spôsobilo rozvinutie Hodgkinovho Lymfónu (zdroj: Times of India, 12.04.2017).

http://timesofindia.indiatimes.com/…58137346.cms