Odloženie zmien územného plánu v meste Prešov

Dňa 12.9.2014 zasadala Mestská rada mesta Prešov, ktorá odporučila zmenu územného plánu odložiť.