Sformovanie občianskej inicitívy

Sformovanie občianskej iniciatívy s celoslovenskou pôsobnosťou Obcianska-iniciativa.pdf