12.9.2014

Dňa 12.9.2014 zasadala Mestská rada, ktorá odporučila schváliť obstaranie zmeny územného plánu na riešenie novozvolenému mestskému zastupiteľšstvu po komunálnych voľbách 2014.
Viac informácií