22.11.2018

OSVETA ALEBO ZAVÁDZANIE! Je elektromagnetické žiarenie nebezpečné? Informačný leták presviedča čitateľa o tom, že by sa vôbec nemal znepokojovať, ak sa riadime 20 rokov starými a neaktuálnymi smernicami limitných hodnôt elektromagnetického žiarenia. V letáku sú červeným označené a opravené nepravdy a polopravdy. Všimnite si rozdiel! Brožúra s komentárom