30.7.2020

TRETIA VÝZVA Ministerstvu zdravotníctva SR zo dňa 25.5.2020, ktorú podala INICIATÍVA ZA NOVELU VYHLÁŠKY MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí ako aj súvisiacich predpisov v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia (ďalej len „VÝZVA“). tretia výzva priloha 1 k vyzve priloha 5 k vyzve viac v článku: http://www.regulaciavysielacov.sk/…ok/30-7-2020

22.4.2020

Koronavírus a 5G: žiaden výskum nepotvrdil spojitosť medzi frekvenciami 5G a koronavírusom. Výskum však potvrdil oslabenie imunitného systému v súvislosti s neionizujúcim mikrovlnným žiarením, ktoré používajú mobilné telefóny a BTS stanice. Viac v článku: Corona 5G

10.3.2020

Užitočné odporúčania na zníženie zdravotných rizík EMP (v angličtine) https://ignir.org/?… a ďalšie zaujímavé čítanie Pearce liability

27.8.2019

Na budove Lesov SR chce operátor postaviť ďalší vysielač. Prešovský večerník 27.8.2019 Článok večerník 27.8.2019

8.9.2019

Riziká elektromagnetického žiarenia z pohľadu vedeckého skúmania. Martin L. Pall, PhD, Washingtonská štátna univerzita Riziká EMG

28.3.2019

ÚSTAVNÝ SÚD SR SA POSTAVIL NA STRANU BEŽNÉHO ČLOVEKA a rozhodol, že účastníkom konania je každý koho práva a záujmy môžu byť rozhodnutím stavebného úradu dotknuté. Ústavný súd tak definitívne potvrdil, že úrady nemožu vylúčiť obyvateľov z konaní pri povoľovaní vysielačov v blízkosti ich obydlí. Správy STV 26.3.2019 https://www.rtvs.sk/…14028/183155#377

ÚSTAVNÝ SÚD SR ROZHODOL: Pri povoľovaní vysielačov odteraz nemôžu úrady ignorovať ľudí, ak sa zaujímajú a chcú vyjadriť k veciam, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Rozhodnutie Ústavného súdu SR je jednoznačne a presvedčivo odôvodnené a môže slúžiť ako interpretačný návod pre takéto prípady v budúcnosti. Prešovský večerník 21.3.2019 Pre­šovský večerník 2019 03 21

22.11.2018

OSVETA ALEBO ZAVÁDZANIE! Je elektromagnetické žiarenie nebezpečné? Informačný leták presviedča čitateľa o tom, že by sa vôbec nemal znepokojovať, ak sa riadime 20 rokov starými a neaktuálnymi smernicami limitných hodnôt elektromagnetického žiarenia. V letáku sú červeným označené a opravené nepravdy a polopravdy. Všimnite si rozdiel! Brožúra s komentárom

14.11.2018

Výzva vedcov a lekárov za nové, skutočne ochranné smernice expozície elektromagnetickým poliam!

2.1.2018

Regulácia vysielačov nielen v Prešove, správy STV1 2.1.2018: https://www.rtvs.sk/…12957/144846

Rádiožurnál (2.min.28.sek.): http://www.rtvs.sk/…/1123/818960

17.12.2017

TV Košice: Obyvatelia sa búria, vysielač na paneláku nechcú https://www.tvkosice.sk/…ca6b4a12c1e8

TA3: Žilinčania podpisujú petíciu za odstránenie vysielača https://www.ta3.com/…sielaca.html

India

Najvyšší súd v Indii nariadil, aby bol vysielač pre mobilné technológie vyradený z prevádzky; a to do siedmych dní od vydania rozhodnutia. Súd tak uznal tvrdenie žalobcu, že žiarenie vydávané vysielačom mu spôsobilo rakovinu. Harish Chand Tiwari bol ožarovaný po dobu 14 rokov vysielačom umiestneným v blízkom susedstve, čo u neho spôsobilo rozvinutie Hodgkinovho Lymfónu (zdroj: Times of India, 12.04.2017).

http://timesofindia.indiatimes.com/…58137346.cms

21.3.2017

Inštalácia malých vysielačov v Amsterdame. Krátke video v angl. jazyku https://www.youtube.com/watch?…

Leták pre obce. Veľké vysielače sa stávajú pri súčasných nárokoch neefektívne a neekonomické riešenie. Letak – obce

Tri etapy vývoja smerom k mestským malým bunkám, text je v angličtine, preklad niektorých dôležitých informácií pripravujeme: https://www.thinksmallcell.com/…l-cells.html

Krakow - podobná snaha ako v Prešove

Krakov – Medzinárodné fórum na ochranu pred elektromagnetickým znečistením životného prostredia s podtitulom „Právo na informovanie občanov“, ktoré sa konalo v pondelok 16. januára 2017, informovalo, že zodpovedná samospráva, odborné inśtitúcie a participácia občanov dokáže zmierniť explóziu elektromagnetického žiarenia, ktorá ohrozuje zdravie ludí…

27.2.2017

MY Gemerské noviny, 27.2.2017 článok: Rožňavčania odmietajú stavbu vysielača pod ich oknami: MY Gemer

2.1.2017

Regulatív pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb – vysielačov v rámci územného plánu bol schválený. Oznámenie mesta Prešov o zverejnení Závaznej časti územného plánu v zneni zmien a doplnkov 2015 VZN 12/2016, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli dna 14.12.2016: http://egov.presov.sk/default.aspx?… RL 5.2 Regulatívy pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb…, strana 33: VZN 12 2016

11.12.2016

Európska akadémia pre environmentálnu medicínu (EUROPAEM): “EMF Guideline 2016” pre prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení, súvisiacich s elektromagne­tickými poľami. Nové, priekopnícke smernice pre expozície elektromagnetickým poliam veľmi nízkych frekvencií a rádiových frekvencií, ktoré na základe výskumov posledných rokov vypracovalo 15 autorov medicínskej vedeckej obce, medzi nimi aj slovenská autorita, doc. I. Belyaev, Dr.Sc.,. vedúci laboratória rádiobiológie na Ústave experimentálnej onkológie SAV. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111 https://europaem.eu/…ideline-2016

5.12.2016

Regulácia vysielačov v územnom pláne mesta Prešov bola schválená na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 23.11.2016. Článok v Korzári: http://presov.korzar.sme.sk/…risnili.html

27.11.2016

Krátky shot o regulácii vysielačov v Územnom pláne mesta Prešov v Rádiu Regina. https://www.rtvs.sk/…/1533/528258 Nastavte si 11min. 30s.

Kanada – dokument adresovaný ministerstvu zdravotníctva – v angličtine – rozumné argumenty. Heads in the sand

18.5.2016

VYSIELAČA SA UŽ NEZBAVÍTE! http://www.vyvlastnenie.sk/…o-nezbavite/

8.3.2016

Na bratislavskej Kolibe zo dňa na deň vyrástol približne dvadsať metrov vysoký zosilňovač signálu mobilného operátora. Stalo sa tak bez súhlasu majiteľov susedných pozemkov, ktorí neboli úradmi prizvaní ako účastníci stavebného konania.

Mobilný operátor v televíznom vyhlásení „zabudol“ uviesť, od akej vzdialenosti od nového vysielača je jeho tvrdenie pravdivé. Vzdialenosť veže na Kamzíku od novopostaveného stožiara je 2.25 km. Intenzita elektromagnetického poľa E klesá priamo úmerne so vzdialenosťou a výkonová hustota žiarivého toku S so štvorcom vzdialenosť od zdroja žiarenia. Pri exaktných výpočtoch by jednoznačne vyplynulo, že intenzita poľa od nového vysielača pre najbližšie domy bude 10 násobne vyššia ako je pole z vysielačov na Kamziku. Výkonová hustota žiarivého toku S pre blízke domy bude cca 100 násobne vyššia.

http://www.ta3.com/…ysielac.html

28.5.2015

New York, 11.5.2015 Viac ako 190 vedcov z 38 krajín sveta vyzvalo Organizáciu Spojených národov, členské štáty OSN a Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) s požiadavkou, aby prijali viac ochranných smerníc pre expozície elektromagnetických polí (EMP) z bezdrôtových technológií a postavili sa tvárou v tvár množiacim sa dôkazom rizík pre ľudí, faunu a flóru. Tieto expozície sú rýchlo rastúcou formou znečisťovania životného prostredia na celom svete. Vedci, ktorí sa podpísali pod výzvu, publikovali za posledné roky viac ako 2000 hodnotných dokladov výskumu o negatívnych účinkoch elektromagnetických polí na naše zdravie.

Krátke 3 min. video k tomu: https://vimeo.com/123468632

19.5.2015

15.5.2015 TV NAŠA: Regionálne vysielanie Spišská Nová Ves, http://www.snv.sk/archiv?…

15.5.2015 TV MARKÍZA: PRIBUDNÚ NOVÉ VYSIELAČE, 6. príspevok v zozname OBSAH VIDEA:

http://videoarchiv.markiza.sk/…vizne-noviny

15.5.2015

RTVS – Regina – Streda 13.5.2015 14:00 – 15:00 Klub komunálnej politiky – „Vysielače v obytných zónach“.

http://www.rtvs.sk/…11375/211416

27.4.2015

Aktuálna reportáž na TA3: http://www.ta3.com/…ielacov.html#…

Sformovanie občianskej inicitívy

Sformovanie občianskej iniciatívy s celoslovenskou pôsobnosťou Obcianska-iniciativa.pdf

20.4.2015

Prešovskí aktivisti za reguláciu vysielačov vyhrali súd: http://presov.korzar.sme.sk/…-uradmi.html

15.4.2015

Výsledok 5.riadneho zasadnutia Mestského Zastupiteľstva v Prešove dňa 30.3.2015 – Schválenie obstarania Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov: http://www.presov.sk/portal/?… Znenie uznesenia: http://www.presov.sk/…senie_60.pdf

Článok v Prešovskom večerníku – Viete, aká džungla nám rastie nad hlavami? Prešovský večerník

Dokumentárny film (STV2) – Priemysel mobilných telefónov pred súdom: https://www.youtube.com/watch?…

18.2.2015

RTVS: Občan za dverami 18.1.2015 – výstavba vysielača – o nás bez nás, obec Drienovec http://www.rtvs.sk/…v/7708/56850

9.2.2015

Návrh na obstaranie zmien v územnom pláne mesta Prešov zo dňa 3.2.2015:
 http://www.presov.sk/…a_presov.pdf

5.2.2015

Viete, že v Prešove začína budovať sieť nový operátor?
Ponuka verzus realita. (DOCX, 50kB)
Bolo nebolo… (DOC, 45kB)

Spor o výstavbe vysielača pod hradom Krásna hôrka
 http://www.inforoznava.sk/…-aj-starosta

Na Slovensku sa pripravuje nová zákonná úprava regulácie vysielačov mobilných operátorov opierajúca sa o materiály našej občianskej iniciatívy:
 http://www.nrsr.sk/…Default.aspx?…